Forskare ser ofta idag schizofreni, som en störning av hjärnans utveckling, där problemen börjar år innan psykosen startar.

Professor Raquel Gur har visat på avvikelser jämfört med jämnåriga redan vid 8 års ålder. Skillnaderna i tankeförmåga ökar i mitten av tonåren även om det är ingen psykos.

Vissa bevis finns för att tidig upptäckt och behandling kan fördröja och kanske också förhindra psykos, men mycket återstår ännu. Positivt är att hjärnan går att förändra och med erfarenhet, träning eller något annat kan funktionen kanske förbättras.

Professor Thomas Insel hoppas att lära personer med schizofreni att fokusera och kontrollera sina tankar. Brist på kontroll av tankarna är vägen till psykos.

En behandling de skall testa på ungdomar är teater för att känna igen och uttrycka känslor. Kognitiv rehabilitering skall också provas för att förebygga insjuknande i psykos.

Det gäller att förebygga schizofreni i tonåren för man blir då inte rustad för att klara det vuxna livet lika bra. Det är bättre att få psykos, när man klarat utbildning, börjat arbeta och gift sig.

Problemet med tidiga symptom hos ungdomar är bara att 30 % får psykos och för förvånansvärt många lindras besvären eller försvinner.

De som får psykos har ofta haft problem tidigt i 7-8 års åldern med att de gärna ställer sig i ett hörn och tittar ner. 2-3 år före psykosen får de ångest, allvarliga problem med relationer och problem med sinnesintryck.

I tankeförmåga ligger de 6-18 månader efter jämnåriga och det förvärras i 16 års ålder. Innan de får psykos så fungerar hjärnan precis som vid schizofreni.

Starkt familjestöd är viktigt för återhämtningsförmågan. För de som får schizofreni i vuxen ålder är schizofrenin inte så allvarlig som många tror.

Läs mer hos Portland Press Herald.

Kommentarer   
Admin1
#8 Admin1 2014-11-10 18:32
Det verkar som i Västra Götaland kan man via ePsykos, som är en internettjänst, få tanketräning eller metakognitiv behandling (MCT) i grupp. Den skall visst vara bättre än antipsykotika mot vanföreställningar.

http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Forskning/Kompetenscentrum/Projekt-och-utvecklingsarbeten-2/ePsykos/
Admin1
#7 Admin1 2014-11-09 15:03
Utvecklingstörningen vid schizofreni innebär en ökad sårbarhet i vuxenlivet för psykos och funktionsnedsättning, där miljöfaktorer deltar. Ingen klassisk utvecklingsstörning som startar i barndomen och ger funktionsnedsättning på direkten. Kanske skulle schizofreni kallas för tardiv inducerad utvecklingsstörning för att markera skillnaden mot vanlig utvecklingsstörning. tardiv = försenad.
Ready
#6 Ready 2014-11-08 18:58
Admin,

Tror du på den här utvecklingsstörningsteorin? Annan forskning säger väl att 60% av de schizofrena har inflammation. Hur går det ihop med utvecklingsstörning?
Admin1
#5 Admin1 2014-11-08 16:09
Utvecklingsstörningen verkar ge lätta problem i barndomen, men år före psykosen börjar den märkas genom sämre arbetsförmåga och socialförmåga. Tankeförmågan försämras och psykiska symptom som ångest kan finnas. Sedan vid psykosen så blir det uppenbart, men hjärnan har fungerat sämre år innan redan.
Geta
#4 Geta 2014-11-07 23:47
Det konstiga är att utvecklingsstörningen ger symtom så sent i livet.
Ready
#3 Ready 2014-11-07 23:37
Att schizofreni är en utvecklingsstörning är väl en av många teorier som framförs i Surviving Schizophrenia. Är det så att denna teori stärkts på sistone?
Admin1
#2 Admin1 2014-11-07 22:47
Ja, det verkar vara en utvecklingstörning, men samtidigt kanske inte för alla. De som återhämtar sig och de utgör 14 % kanske har något annat gissar jag. Det verkar dock som de stora problemen vid schizofreni kommer några år innan psykosen. Nobelpristagaren Nash t.ex var ju inte precis utvecklingsstörd innan psykosen. Så problemen vid schizofreni kan spåras tidigt men handikappet kommer inte vid födseln utan strax före psykosen.
Ready
#1 Ready 2014-11-07 22:14
Är det alltså en slags utvecklingsstörning? Jag antar att det rör sig om en biologisk avvikelse?

Du har inte rätt att posta kommentarer