Svenska Psykiatrikongressen i mitten av mars hade 950 deltagare, där förelästes bl.a om schizofreniforskning och överdödlighet i schizofreni.

Andra nyheter:

Ett nytt forskningsprojekt för att ta reda på om Acceptance & Commitment Therapy (ACT) är ett användbart sätt att arbeta för slutenvårdspersonal har startat. I USA minskade inläggningarna efter sådan terapi.

NECT - en metod för att handskas med självstigma på 20 lektioner för brukare. Utbildningen ej slutförd, men mottagandet har varit mycket positivt.

Läs nyhetsbrevet på webben.

Kommentarer   
Geta
#7 Geta 2015-04-01 21:58
Tror att det förekommer. Har varit med om sittronder där flera sorters personal har varit närvarande. Som patient blev man inkallad en och en.
Admin1
#6 Admin1 2015-04-01 16:28
Tror att rondsystemet på psykavdelningar borde läggas om och innehålla samma kompetenser, som som ett ACT-team dvs psykiater, psyksjuksköterska, psykolog och arbetsterapeut. Dessutom borde en från den kommunala psykiatrin ingå, så att de får direktbesked om vad de behöver göra. Kan göra att den kommunala psykiatrin lär sig mer och känner sig delaktiga och skyldiga att agera eftersom man kan fråga dem senare hur det går med t.ex bostaden.
Quinn
#5 Quinn 2015-03-31 21:05
Andra eller tredje (kommer inte ihåg vilket) vågens kbt brukar det väl kallas.
Geta
#4 Geta 2015-03-31 20:56
ACT handlar om att man lär sig att stå ut med smärta och obehag.
Quinn
#3 Quinn 2015-03-31 20:53
Det här handlar inte om ACT-team. Acceptence & commitment therapy är något annat. Det råkar bara heta samma sak. Det har mycket med mindfulness att göra. Se boken "Lyckofällan" t.ex.
Geta
#2 Geta 2015-03-31 19:33
Stigmat känns kanske inte så svårt då. Psykiatrin tas ner på en mer vardaglig nivå.
Admin1
#1 Admin1 2015-03-31 18:48
Jag är väldigt intresserad av ACT-team med ett team av personal från psykiater och neråt. De jobbar med hembesök och återhämtningsinriktat.

Tror att depåinjektioner och ACT-team kan komma ersätta frivillig inläggning på avdelning. Framtidens melodi alltså.

Självmodsrisken ökar efter inläggning. men det är klart att man vet inte hur det blir med ACT-team, men de blir inte ensamma hemma efter utskrivning i alla fall och kontakten finns.

Du har inte rätt att posta kommentarer