Det är känt att både autism och schizofreni är ärftligt betingat, men också om mamman får en infektion under graviditeten ökar risken på grund av immunaktivering.

En musmodell användes för schizofreni och autism, där besvären framkallades av inflammation orsakad av en konstgjord virusinfektion under graviditeten. 

Musbarnen som fick Omega-3 tillskott hade inga förändringar som kan tyda på schizofrenilika besvär. De musbarn, som fick Omega-6 däremot fick förändringar, som tyder på schizofreni-lika besvär och de hade mer ångest.

Omega-3 ökade vikten hos mössen, medan de som fick Omega-6 var underviktiga. Omega-3 har antiinflammatorisk effekt och sänker viktiga inflammatoriska ämnen, som interleukin-6.

Omega-3 kan alltså bli ett sätt att förhindra schizofreni eller autism hos de vars mammor haft immunaktivering under graviditeten, men mer forskning krävs.

Läs mer hos Translational Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-09-23 14:26
Kanske kan det vara så. Det har annars varit svårt att visa effekt på omega-3 vid schizofreni. Det är bättre bevis för bipolär och depression. Det är också lite oklart om omega-3 förebygger psykos om det ges vid tidiga tecken på psykos.
Geta
#1 Geta 2015-09-23 14:07
Kan ett barn få schizofreni om psoriasis (autoimmun sjukdom) bryter ut under graviditeten hos mamman?

Du har inte rätt att posta kommentarer