KBT mot sömnsvårigheter vid schizofreni/schizoaffektiv med ständiga hallucinationer och vanföreställningar gav effekt enligt en ny studie.

Vid paranoia har 54 % insomni, 30 % har nästan insomni och bara 16 % sov bra.

I hemmiljö har de med schizofreni ofta sömnproblem och det är kopplat till ökade positiva symptom.  Insomni är starkt kopplat till paranoia och sömnproblem är kopplat till psykoslika symptom hos barn.

Efter KBT och vid 12 veckor blev 41 % helt kvitt sin insomni och de övriga fick kraftiga minskningar i besvär.

Vad gäller effekten på hallucinationer och paranoia, så varierade den från att minska hos vissa till att öka hos andra.

Studien omfattade bara 24 personer, så större studier krävs för att bevisa effekt (sömnmediciner har nog ofta 1000 testpersoner innan de godtages). 

Läs mer hos Helio.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2015-10-01 13:48
De som är emot mediciner brukar mena att psykoterapi är överlägsen, men här blev bara 41 % besvärsfria av psykoterapin KBT. Behandlingen kan behöva modifieras för att bli starkare t.ex genom att studera de som inte fick effekt.

Det finns ett problem i hela medicinen och de är att de som inte får effekt av behandling eller medicinering inte studeras tillräckligt. Här stoppar man oftast helt klart huvudet i sanden. Undantaget är dock schizofreni, där man satsat en hel del på att studera behandlingsresistens av antipsykotika. Antagligen på grund av det stora vårdbehov som det skapar samt våldsrisk och självmord.
Ready
#2 Ready 2015-09-25 23:06
Allvarliga sömnproblem är mycket jobbigt. Det omöjliggör ett normalt liv med allt vad det innebär.
Admin1
#1 Admin1 2015-09-25 13:20
Viktigt att komma ihåg att kroniska sömnproblem kan tyda på dålig effekt av antipsykotika. Om man ger friska personer dopaminstimulerare, så får de bara ett psykossymptom och det är paranoia. Det som fick KBT här borde kanske fått Clozapine istället, eftersom de hade ständiga positiva symptom. Nackdelen med denna studie är att man vet inte hur sömnproblem utan positiva symptom reagerar på denna KBT.

Du har inte rätt att posta kommentarer