RA1SE studien i USA visar att behandla nyinsjuknade med teamvård gav mindre sjukdomssymptom och bättre funktionsförmåga än den gamla typen av schizofrenivård.

Vården är effektivast för de som får behandling så snart som psykotiska symptomen börjar och ju längre psykosen pågår desto sämre resultat. 

Denna typ av behandling startade först i Australien och nordiska länder, så det är därifrån det mesta kommer.

Behandlingen skedde via en personlig behandlingsplan.

Behandlingarna som erbjöds var återhämtningsinriktad psykoterapi, låga doser antipsykotika, familjeutbildning, familjestöd, case manager, stöd för studier och arbete. Delat beslutsfattande förekom samt föräldraengagemang.

De som fick denna behandling stannade kvar i behandling längre, hade mindre symptom, bättre relationer, bättre livskvalité, fler arbetade och studerade.

Läs mer hos NIH.

Kommentarer   
Geta
#4 Geta 2015-11-12 18:19
Kan det inte vara bra att aldrig bli hospitaliserad. Att aldrig vänja sig vid att få hjälp med allt. Kan det inte bero på att få med schizofreni är inlagda så länge som på mentalsjukhusens tid, att många verkar fungera bättre idag.
Admin1
#3 Admin1 2015-11-12 15:57
Det är inte heller i denna studie verkligen finna bevis för en "ny metod" för behandling av psykos. Vi har känt i flera år, framgår av flera tidigare studier, att en tvärvetenskaplig, tidigt ingripande tillvägagångssätt är det bästa sättet att gå (Craig et al, 2004; Petersen et al, 2005). Ingen enskild intervention, vare sig det psykoterapi, medicinering, eller social återanpassning, är något bra utan de andra.

http://www.nationalelfservice.net/treatment/systems/early-intervention-in-psychosis/integrated-treatment-first-episode-psychosis-media-hype-versus-reality/
Admin1
#2 Admin1 2015-11-12 15:56
The Mental Elf tycker att studien har överdrivits i media och att den inte tillför så mycket nytt:

Det är sannerligen inte bevis att mindre medicinering och mer psykoterapi är den mest lämpligt behandling av schizofreni, som New York Times (och vissa tillfälliga observatörer) hävdade. Jag skulle inte bli förvånad om den väntade uppföljande analysen visar att NAVIGATE patienter tog lägre doser av antipsykotiska läkemedel än kontrollgruppen, men det skulle bara vara en naturlig och tilltalande biprodukt av läkarna har så många andra behandlingar till sitt förfogande. De skulle kunna hålla läkemedel till lägsta effektiva dos i stället för mer och mer förskrivning av mediciner som en dålig ersättning för helhetsinriktad vård.
Admin1
#1 Admin1 2015-10-21 22:13
Kan vara bra att kombinera psykosociala behandlingar tidigt, eftersom antipsykotikadosen kan därmed sänkas. Visserligen brukar nyinsjuknade klara sig på lägre doser också. Fördelen med lägre doser är mindre biverkningar det kanske ger mindre medicinavbrott.

Den här behandlingen kan nog utvecklas med metakognitiv träning, hjärnträning och depåinjektioner. Kanske också mer intensiv behandling av ångest och depression. Ångest kan vara ett förstadium till paranoia. Antiinflammatoriska läkemedel kan kanske bli ett alternativ också. Tror inte detta är den optimala behandlingen som de givit här.

Du har inte rätt att posta kommentarer