År 2013 kom en studie på nyfödda, som tydde på att kosttillskott med kolin under graviditeten kanske skulle kunna minska risken för schizofreni, eftersom barnen hade större förmåga att kunna blockera sinnesintryck.

I och med att det vid schizofreni inte går att blockera vissa sinnesintryck blir det svårt att koncentrera sig.

Nu har dessa barn blivit 4 år och de som fick kolin är fortfarande bättre och har mindre problem med uppmärksamhet och socialförmåga. 

Personer med schizofreni har ofta problem som barn med dessa två saker.

Kolin verkar genom att slå på receptorer för utvecklingen av hämmande nerver i hjärnan.

Forskarna menar att förutom gravida, så kan de med schizofreni ha nytta av kolintillskott, eftersom receptorerna slås på och brist på hämning minskar därför.

I studien fick de gravida kvinnorna 900 mg kolin dagligen.

Läs mer hos livescience.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-11-04 17:21
Som de skriver så kan kolin öka GABA-interneuron. Nedsättning i interneuronen tros orsaka kognitiva och negativa symptom. Som de skriver så skulle de som har schizofreni ha nytta av kolintillskott och att kognitiva och negativa symptom kan minska. De som borde satsa på kolintillskott är kommunerna, som borde ge det till personer, som är nära att få gruppboende och behöver bättre kognitiv förmåga och mindre negaitiva symptom. En plats på gruppboende kostar 500000 kr per år medan kolintillskott 1600 kr ungefär. Kan vara värt att chansa och se om det ger effekt.

Du har inte rätt att posta kommentarer