Yale

Yale Universitetet, som studien kommer ifrån

Att ge intensiv behandling åt nyinsjuknade efter första psykosen är ekonomiskt lönsam och ger förbättringar och bättre livskvalité visar en studie från Yale i USA.

Tidigare har intensiv behandling bara getts till de sjukaste, men denna studie visar att för nyinsjuknade förbättras relationer, arbete, studier och allmänt välbefinnande.

Tidigare har studier visat att nyinsjuknade får mindre symptom av bättre medicinering,  familjeutbildning, självhjälpsbehandling, arbetsrehabilitering och studiehjälp, men det var okänt om behandlingarna förbättrar livskvalité och om de är kostnadseffektiva.

Denna studie visar att förbättringarna i livskvalitë är värda den ökade kostnaden på 27 %. 

Läs mer hos Yale News.

Läs artikel i New York Times.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-02-03 22:26
Om tidig behandling hade givit stark effekt skulle det varit lönsamt utan att livskvalité skulle behövas införas. Detta tyder på att tidig behandling inte är så fantastisk för då hade den varit lönsam utan att blanda in livskvalité. Men kanske har mätningar gjorts i för kort tid. Mätningar bör nu pågå i minst 5 år för att fånga in återfall i psykos, som kan komma vartannat år eller så. De diskuterar inte tidig upptäckt och behandling av missbruk. Det kan vara lönsamt tror jag. Deras behandlingar omfattade inte det. Nyinsjuknade har störst problem med missbruk.

Du har inte rätt att posta kommentarer