peer support

Peer betyder kamrat eller jämlike. Här en peer support grupp i kulspel

Stockholms stad öronmärker 1,3 miljoner kronor till den första satsningen i huvudstaden på peer support.

Tio personer ska utbildas till professionella kamratstödjare inom den kommunala socialpsykiatrin.

Läs mer hos NSPH.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-03-03 15:09
Det har varit svårt att bevisa någon effekt av peer support, så här skriver The Mental Elf:

Resultatet visade på knappt någon effekt och där studien visade på effekt så var kvalitén på studien dålig.

Detta tyder på att brukarstödet kan behöva utvecklas och att man definierar vad som skall ingå och hur mycket brukarstöd som skall ges varje person. Ett bättre utformat brukarstöd kan kanske ge effekt.

http://www.viska.se/index.php/nya-lakemedel/ny-behandling/5271-brukarstod-verkar-ej-ha-effekt-annu

Tror att peer support skall ges helst till nyinsjuknade, som mår bra och kan följa uppmaningar och råd. Sedan skall råden bestå av självhjälpsråd som förhindrar försämring av sjukdomen eller råd om livsstil och annat, som kan göra en friskare. Samtal om vikten att inte avbryta medicinen viktigt. Mycket viktigt. är man jättesjuk och har funktionshinder, så är det mycket besvärligt.

Du har inte rätt att posta kommentarer