jogging

En kvinna som tar aerobisk motion (som ger hjärtklappning)

Aerobisk motion  tillsammans med hjärnträning har potential att ge en lindrigare schizofreni särskilt om behandlingen ges till nyinsjuknade säger en  forskare om två nya studier.

I studien gavs kognitiv träning (typ minnesträning) och sedan socialkognitiv träning till en grupp nyinsjuknade i 10 veckor. En annan lika stor grupp fick dessutom 150 minuter aerobisk träning i veckan i dessutom. Hjärnträningen gav ingen förbättring i kognition, medan tillägget av aerobisk träning gav en signifikant förbättring.

En större studie gjordes i 6 månader på 32 nyinsjuknade fick hjärnträning och hälften fick dessutom också kraftig kroppslig träning. Forskarna blev förbluffade över resultatet. De med tillägg med kroppslig träning presterade 3 gånger bättre än andra gruppen i kognitionstester.

Forskarna anser att en nervtillväxtfaktor BDNF bildas vid träning och ger förbättringen i hippocampus genom att förbättra nervkontakterna. BDNF ökade med 35 % med de som fick motion, men inte alls vid hjärnträning.

Forskare hoppas att detta skall ge förbättrad arbetsförmåga och studieförmåga och öka chanserna till ett normalt liv.

Läs mer hos UCLA Newsroom.