På amerikanska psykiatrikernas årsmöte redovisade psykiatern George Petrides om framgång med ECT (elchocker)-behandling, då antipsykotika inte ger effekt.

Effekterna kan vara dramatiska. Clozapine/Leponex har bara effekt hos 30 %, som inte får effekt av andra antipsykotika.

På en studie med 39 patienter gav Clozapine plus ECT effekt hos 70 %, varav 50 % fick symptomreduktion med 40 %. 

7 personer avbröt studien för de kände sig friska. Det negativa var att de som varit sjuka länge inte hade någon familj, som ville ta hand om dem, så de hamnade på sjukhus.

Läs mer hos MD.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-05-19 15:46
Med denna metod skulle behandlingsresistens minska, så att bara 21 % inte får effekt mot 70 % tidigare. Viktigt att veta att Clozapine i sig kan ge kramper och särskilt över 450 mg/dag. Kanske kan behandlingen förbättras med att använda maxdos Clozapine 900 mg/dag och kanske kan också lägre strömstyrka användas på grund av Clozapinets krampframkallande effekt. En del återstår att utreda. De som inte får effekt av Clozapine har 3-10 gånger högre vårdkostnader.

Det pågår utprovning av 2-3 nya antipsykotika mot behandlingsresistens. Sedan kan preparat, som Waran och Nitroprussid vara intressanta eftersom de inte verkar via dopamin vad man vet. Man blir behandligsresistent när man har psykos,men normalt dopamin. Vid vanliga psykoser är dopaminet förhöjt.

Du har inte rätt att posta kommentarer