Autralien

Ett australiskt radioprogram handlar om psykoser hos unga, som kan orsakas av immunbrist eller autoimmunitet.

Symptomen skiljer sig från vanliga psykoser med synhallucinationer eller taktila hallucinationer.

Sömnbesvär kan finnas som liknar narkolepsi.

Behandlingen brukar vid immunbrist vara immunoglobulin G och immunhämmande läkemedel vid autoimmunitet.

15 unga har behandlats hittills med goda resultat.

Forskarna tror att 10 % av psykoserna hos unga kan ha sådana problem, men mycket forskning återstår. 

Lyssna på programmet hos ABCNet.au (15 min)

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-05-24 19:46
För nyinsjuknade får 10 % inte effekt av antipsykotika och det har diskuterats om inflammation kan vara orsak. Men det kan finnas andra orsaker, som man innan har haft psykos i åratal och därför förlorat antipsykotikaeffekten.

Intressant här är att psykoserna orsakade på fel i immunsystemet är atypiska dvs annorlunda symptom och därför gå att upptäcka.

Intressant också är att autoimmuna sjukdomar ofta ger psykiska symptom, som avtar när det autoimmuna behandlas. Konstigt dock att de inte diskuterade allergi, som också berör immunsystemet och ger inflammation. Allergi ökar hos unga liksom också psykiska besvär.

Du har inte rätt att posta kommentarer