En ny studie kopplar högt blodtryck till kognitiva svårigheter vid schizofreni och att behandla högt blodtryck kan kanske förbättra kognitionen.

Även onormala metabola faktorer kunde kopplas till kognitiva brister.

En annan forskare säger att detta måste undersökas ytterligare för att dra säkra slutsatser. 

Läs mer hos Medscape.(medlemskap krävs för att läsa artikeln)

Läs mer i Schizophrenia Research.

Läs Viska:s Kroppsliga sjukdomar.

Läs Viska:s Dåligt minne och koncentrationsförmåga.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-07-18 15:47
Nedsatt kognitiv förmåga brukar komma år innan insjuknandet och har aldrig läst om förhöjt blodtryck då. Men efter psykos kan kognitionen försämras ytterligare. Problemet är att det finns många olika typer av läkemedel mot högt blodtryck, som verkar på olika sätt. Skulle gissa att betablockerare kan vara bäst eftersom de blockerar stressämnena noradrenalin och adrenalin, men kanske också Trandate. Stress kan vara bra att lindra vid schizofreni för psykossymptom kan förvärras av stress. Det är ett antipsykotika som kan sänka blodtrycket genom att vidga blodkärlen och det är Seroquel.

Du har inte rätt att posta kommentarer