schizofreni

Att snabbt upptäcka och behandla schizofreni efter första insjuknandet förbättrar svaret på behandlingen enligt en undersökning från Yale.

Professor Thomas McGlashan vid Yale sade att tiden mellan psykosen startar tills den upptäcks och behandlas kan variera från veckor till åtskilliga år.

Denna tid är ett bekymmer därför att personen är sjuk och obehandlad samt därför att det finns indikationer på att en obehandlad psykos kan försämra prognosen.

Det ser ut som att ju längre period före behandling desto sämre mår patienten vid behandlingen och desto sämre behandlingsresultat säger McGlashan.

I studien ingick 281 personer från fyra Skandinaviska landsting med likvärdiga behandlingsprogram. Två hade program för tidig upptäckt medan de två andra hade det inte.

Deltagarna följdes upp efter 3 månader, ett år och två år.

I denna undersökning jämförs personens kliniska tillstånd vid intagningen med uppföljningen efter 3 månader.

För landstingen som hade program för tidig upptäckt var durationen av obehandlad psykos 1 månad jämfört med 4 månader för de andra.

Alla faktorer var lika, tidig upptäckt kommer att göra att personer kommer att behöva behandlas för mindre symptom sade McGlashan.

Personer som började behandling tidigare tenderade att vara yngre, ha mindre symptom och svara bättre på behandlingen.

En uppföljning efter ett, två , fem och 10 år kommer att ske för att se om tidig upptäckt och behandling har en långvarig effekt.

Källa:

Eurekalert


Du har inte rätt att posta kommentarer