I videon kan du lyssna på skilda tonlägen och se effekten av hörselträning

Oförmågan att höra små förändringar i tonläge, är ett vanligt och hämmande problem vid schizofreni, som beror på felfungerande glutamatreceptorer i hjärnan enligt en ny studie.

Förändringar i tonläge i rösten är viktigt för att kommunicera känslor med andra, som glädje och ledsnad.

Detta hörselproblem kan förbättras med hörselträning med aminosyran D-serin, som verkar på glutamat(NMDA)-receptorer.

Detta hörselproblem kan också ge läsproblem, som 70 % med schizofreni har.

NMDA-receptorerna är viktiga för minne och inlärning. 

Läs hos newswise.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2016-12-08 13:57
En psykos innebär ökat dopaminpåslag och dopaminöveraktivitet tror att den höga aktiviteten leder till att tänkandet i hjärnbarken inte hinner med och det blir tankefel. Störst tankefel blir det vid schizofreni på grund av nedsatt tankeförmåga, som gör tankefelen ännu större. Sedan är också andra saker som närminne och koncentrationsförmåga störd, vilket inte gör saken bättre.
Geta
#2 Geta 2016-12-04 21:11
Citerar Ready:
Aldrig känner man sig så levande som i en psykos.


Det påstod min psykoterapeut också. Man har psykosen som en säkerhetsventil, då man annars är avstängd.
Ready
#1 Ready 2016-12-04 19:57
Aldrig känner man sig så levande som i en psykos.

Du har inte rätt att posta kommentarer