Socialstyrelsen uppdaterar de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och lägger samman riktlinjerna för psykosociala insatser och antipsykotisk läkemedelsbehandling till en samlad riktlinje.

Just nu tar vi fram kunskapsunderlag; under våren startar arbetet med prioriteringar och rekommendationer.

Vi har exempelvis lagt till några åtgärder som rör kroppslig hälsa och metoder för att hantera och förebygga återinsjuknande, som i likhet med läkemedelsbehandling är viktiga frågor att ge vägledning om för att personer med psykossjukdom ska få ökad möjlighet till återhämtning.

Hösten 2017 publiceras förslaget för nya riktlinjer. 

Läs mer i Läkartidningen.

Professorerna Mats Berglund och Leif Lindström tycker att detta nya förslag skall stoppas.

Aripiprazol (Abilify) skall rekommenderas i första hand i kombination med psykosociala behandlingar till både nyinsjuknade och de som varit sjuka länge.

Risperdal och Zyprexa skall inte ges först till de som varit sjuka länge. 

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
wasp
#6 wasp 2017-01-06 06:31
Risperdal och Zyprexa ska inte ges först till de som varit sjuka länge. Men är det bättre att få Abilify och bli rastlös och konstant illamående då?? En enkel undran!
Admin1
#5 Admin1 2017-01-05 16:51
Det gamla antipsykotikat Hibernal gav också trötthet och ganska stor viktuppgång också.
Geta
#4 Geta 2017-01-04 21:57
Om medicinen ger slöhet, så ger den också viktuppgång.
Admin1
#3 Admin1 2017-01-04 21:50
Det var väl rastlöshet och illamående som ofta var problem med Abilify. Snart kommer uppföljaren Rexulti med mindre rastlöshet och också mindre dopaminstimulerande effekt. Tyvärr är viktuppgången högre för Rexulti än för Abilify.
Geta
#2 Geta 2017-01-04 21:24
Det är inte många här på Viska som trivts med abilify.
Admin1
#1 Admin1 2017-01-04 20:56
Håller med Socialstyrelsen här. KBTp (KBT mot psykos) som omtalas saknar väl effekt. Det är c:a 40 % som har symptom trots behandling idag. Det som krävs är som Socialstyrelsen säger är att veta vilka psykosociala behandlingar som skall rekommenderas och som ger bäst resultat. Det är inte säkert att man kan byta till Abilify för att man lägger till psykosociala behandlingar. Vissa kan kräva Olanzapin eller Risperdal ändå trots alla effektiva psykosociala behandlingar.

Du har inte rätt att posta kommentarer