25 % som får Clozapine får ingen effekt, men ECT ger effekt hos 77 %

De som inte får effekt av antipsykotika får Clozapine/Leponex, men 25 % får ingen effekt av detta preparat.

Det finns också en liten grupp på 1 %, som inte kan använda Clozapine på grund av biverkningar på vita blodkropparna.

Elchocker (ECT) kan vara ett alternativ för de som inte kan använda Clozapine.

En studie gjordes på 144 personer med schizofreni/schizoaffektiv och 77 % fick effekt.

Följande faktorer gav bättre effekt: ingen epilepsimedicin, tidigare bra effekt av ECT och om biverkningar stoppade användningen av Clozapine.

Kognitiv nedsättning orsakad av ECT sågs hos 9 % och kopplades ej till behandlingsresultatet.

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-06-14 13:28
Det kan vara 5-7,5 % som inte får effekt av Clozapine/Leponex och då kan vårdbehovet öka 3-10 gånger. Antagligen psykos och inläggning varje år minst. Om ECT ger effekt hos nästan 80 % kan det vara intressant om man är väldigt sjuk. Det pågår tester av nya antipsykotika, som verkar på nya sätt. Vid behandlingsresistens brukar inte dopaminet vara förhöjt och därför fungerar inte vanliga antipsykotika. Clozapine anses verka via glutamat och serotonin.

Du har inte rätt att posta kommentarer