En guide för hur uppsökande team och kristeam skall skapas finns nu i England och är baserad på erfarenheter där.

Denna typ av öppenvårdsteam har stor betydelse för den mentala hälsan i landet och kan lokalt revolutionera den psykiatriska vården.

Men rapporten varnar för att teamen måste få tid på sig att verka och ha tillräckliga resurser.

Uppsökande team bildades i slutet av 60-talet i USA och riktade sig till svårt psykiskt sjuka ute i samhället, som inte nåddes av konventionell psykiatrisk vård. Målsättningen var att minska sjukhusinläggningar och bistå på en rad olika sätt - från medicinering och vardagsgöromål till råd om utbildning och arbete.

Kristeam har funnits i USA, Australien och England sedan 70-talet.

De erbjuder service dygnet runt alla dagar och är ett alternativ till sjukhusinläggning för personer i akut kris. De arbetar med patienterna i 3-4 veckor och erbjuder basal hjälp med mat, pengar och att hantera sjukdomsbesvären.

Rapporten betonar att full finansiering av teamen är nödvändiga.

Rekrytering av personal och särskilt av socialarbetare är problematiskt för team med olika personalkategorier.

Gott ledarskap är viktigt.

Dessa team kan revolutionera hela psykiatrin i ett område. De förändrar inte bara strukturen för service utan också kulturen och attityderna till dem.

Rapporten heter Transforming Mental Health Care, av Anne Chisholm och Richard Ford och kan beställas från Sainsbury Centre for Mental Health pris 10 £.

Källa:

BMJ 2004;328:790

Du har inte rätt att posta kommentarer