Den finska Open Dialogue behandlingen för nyinsjuknade är utarbetad av en finsk psykolog Jaakko Seikkula, som fick stor uppmärksamhet för 20 år sedan.

Enligt psykologen var resultaten väldigt goda, medan professorer i psykiatri var tveksamma.

Behandlingen handlar om samtal tillsammans med familjen, ökad delaktighet i behandlingen och hallucinationer diskuteras också.

Nu på Irland har sedan 2012 denna behandling använts på 134 persone och erfarenheterna är goda.

En dokumentär har gjorts om behandlingen.

Läs mer hos Irish Examiner.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-09-14 17:28
Här finns kritik mot behandlingen:

Den finska samtalsbehandlingen Öppen Dialog vid akut psykos, som utarbetades av en finsk psykolog har ansetts väldigt bra, eftersom den sades bota 80 % av de med schizofreni utan antipsykotika.

Tyvärr är denna behandling fortfarande vetenskapligt sett obevisad enligt en finsk expert och därför inte bättre än den behandling med antipsykotika som redan finns och som har bevisad effekt.

Experten säger också att det inte stämmer att ingen var inlagd för schizofreni, där Öppen Dialog-behandlingen användes utan att det var lika många inlagda där som på andra ställen.

http://www.viska.se/nyheter1/11-beteendeterapi/4919-oppen-dialog-behandlingen-obevisad-annu

Du har inte rätt att posta kommentarer