Att drabbas av en psykossjukdom är svårt för både drabbade och anhöriga.

Sörmland är pilotlän i ett stort projekt där barnen är i fokus.

Genom ökad kunskap och stärkt nätverk, ska stödet bli bättre.

Läs mer i sn.se.

Du har inte rätt att posta kommentarer