Socialåterhämtningsterapi hjälper de med mycket få sociala kontakter att hitta meningsfyllda mål och ställa upp möjliga dagliga aktiviteter vilket ökar deras kontakt med andra.

Läkemedel och psykoterapin KBT hjälper de motiverade, men de isolerade riskerar att bli det resten av livet om de inte får särskild behandling.

Bäst effekt fick de som fick tidig behandling som ges till nyinsjuknade i England.

De som var mest isolerade var bara 30 timmar utanför hemmet, som ökade med 8 timmar med terapin.

Läs mer hos EurekAlert.

Läs hela artikeln i Lancet Psychiatry.

Kommentarer   
Malen
#3 Malen 2017-12-27 06:06
Mycket bra och intressant!!Tror att återhämtning förbättras genom detta och accepterande av den egna sjukdomen. Bra studie, hoppas detta kommer ge insikt till flera!!
Isolation är nog vanligt förekommandei olika grader :).
memphis
#2 memphis 2017-12-15 13:56
Snygg han var University of Sussex. Jag tillhör nog denna grupp av mest isolerade människor. Är väl ca 6 timmar borta från hemmet i månaden. Då räknar jag inte hundpromenaderna, eftersom de är i skogen och jag träffar ingen där.
Admin1
#1 Admin1 2017-12-13 18:22
De var 25 % mer utanför bostaden eller 8 timmar. Inte så väldigt mycket. Normalt var de utanför bostaden 30 timmar i veckan. Det finns heller inga studier på effekten på längre sikt.

Du har inte rätt att posta kommentarer