Genombrott.nu är ett visuellt och lättanvänt verktyg, som gör det enklare att förändra och förbättra verksamheter.

Både patienter/brukare, närstående och personal kan lämna förslag på hur verksamheten kan förbättras.

Verktyget sköts enkelt via dator, ipad och mobiltelefon.

Läs mer hos Genombrott.nu.