aerobisk motion

En studie i Taiwan på 62 personer med schizofreni, som delades upp i två grupper, där ena gruppen fick 30 min aerobisk motion upp till 5 gånger i veckan i 12 veckor, medan kontrollgruppen fick stretching lika länge istället.

Aerobisk motion reducerade signifikant både negativa symptom och allmänna psykiska symptom (PANSS) jämfört med kontrollgruppen.

Förbättringarna fortsatte också efter 3 månader.

Aerobisk motion kan ge förbättringar genom att höja BDNF eller glutamat i hjärnan.

Läs mer hos New Atlas.

Läs mer hos Frontiers in Psychiatry.

Studien mätte inte kognitiva symptom, eftersom PANSS-testet användes.

Du har inte rätt att posta kommentarer