Bild: Yle/Niklas Fagerström

Från årsskiftet ger Åbo universitetscentralsjukhus psykiatrisk vård på distans.

Vården sker på samma vis som psykiatrisk vård på en mottagning, förutom att patienten kan sitta hemma.

- Psykiatri är det område inom medicinen som har störst potential att använda sig av distansmottagning, för det är jättesällan vi egentligen behöver röra vid patienten, förklarar Jesper Ekelund, som är verksamhetsområdesdirektör för psykiatrin vid Åbo Universitetssjukhus

Dessutom är det lättare för alla att dra nytta av det specialkunnande som finns inom psykiatrin i Åbo med experter inom bland annat psykoser, ätstörningar, barn- och ungdomspsykiatri.

Läs mer hos YLE.