De båda forskarna berättar som sig själva

Forskare har funnit att personer med schizofreni har en annan tarmflora än psykiskt friska.

Dessutom om denna tarmflora planteras i tarmen hos möss fick mössen beteendeförändringar, som liknar schizofreni.

På mössen sågs förändringar i glutamat i hjärnan.

Det ger en ny behandlingsmöjlighet att förändra tarmfloran vid schizofren, vilket dagens behandling inte är inriktad på.

Läs med i MedicalXpress.. som har en intressant kort video om detta.

Kommentarer   
Admin1
#8 Admin1 2019-02-12 14:58
Personer med schizofreni har ofta sämre infektionsförsvar. Sådana saker kan kanske förändra tarmfloran. Probiotika kan kanske vara en framtida behandling, men kanske också bakterievirus, som enbart dödar de skadliga bakterierna.
Modesty
#7 Modesty 2019-02-11 20:52
Hahaha... ja, då är det alternativet kört i botten.
Geta
#6 Geta 2019-02-11 20:43
Men Utomjordingen här på Viska har också diagnosen schizofreni.
Modesty
#5 Modesty 2019-02-11 20:33
Då får det bli månen.
Geta
#4 Geta 2019-02-11 20:19
Men schizofreni finns runt om på jorden. Det talar emot den här hypotesen.
Modesty
#3 Modesty 2019-02-11 20:15
Det kanske skulle vara något. Flytta till japan, t.ex.
Geta
#2 Geta 2019-02-11 19:06
Om man flyttar till ett annat land och byter kost, får man en annan tarmbakterieflora.
Admin1
#1 Admin1 2019-02-11 14:26
Det krävs nog mycket mer studier på detta, men det är mycket intressant tycker jag. Det skall bli intressant att följa detta, men det tar nog 10-15 år till.

Du har inte rätt att posta kommentarer