De båda forskarna berättar som sig själva

Forskare har funnit att personer med schizofreni har en annan tarmflora än psykiskt friska.

Dessutom om denna tarmflora planteras i tarmen hos möss fick mössen beteendeförändringar, som liknar schizofreni.

På mössen sågs förändringar i glutamat i hjärnan.

Det ger en ny behandlingsmöjlighet att förändra tarmfloran vid schizofren, vilket dagens behandling inte är inriktad på.

Läs med i MedicalXpress.. som har en intressant kort video om detta.