Barn- och ungdomspsykiatern Anna Serafin blev 2018 års Cullberg­stipendiat. Här tillsammans med Johan Cullberg på det årets psykiatrikongress. Foto: Annika Schildt

Anna Serafin, barn- och ungdomspsykiater i Örebro och 2018 års mottagare av Cullbergstipendiet från bokförlaget Natur & Kultur, berättar om studieresan till Norge som stipendiet hjälpte henne att förverkliga.

– Jag blev grundligt bekant med Tips-projektet, som inbegriper omfattande forskning inklusive vetenskapliga pub­likationer och även doktorsavhandlingar. Data bekräftar nyttan med att aktivt upptäcka unga som riskerar att utveckla psykos. Det förkortar tiden då de går obehandlade och bidrar till effektiv behandling, rehabilitering och stöd. Sådana insatser förbättrar i sin tur prognosen. Tips satsar mycket på jobb och utbildning i rehabiliteringsprocessen. Familjen betraktas som resurs.

– Mitt andra intresse är kreativt skrivande. Nästa bok hoppas jag kunna skriva tillsammans med mina nuvarande patienter. Jag ser ett tydligt värde i att använda kreativitet i behandling och mera generellt i utvecklingen av både våra patienter och oss själva.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2019-04-09 22:27
Johan Cullberg hade motståndare, som motarbetade honom på olika sätt. De var nog motståndare till hans professur kan jag tänka. Tror de inte gillade hans intresse för psykoterapi och icke-medicinering. Det är ju stor sint av honom att dela ut priser. Han kanske lärt sig förlåta av pappan som var biskop.
Geta
#2 Geta 2019-04-09 20:38
Johan Cullberg hade lite stjärnstatus på sin tid, men alla gillade inte honom. Han var inte så biologiskt inriktad. Idag har vi Anders Hansen som ofta framträder i media.
Admin1
#1 Admin1 2019-04-09 17:21
Väldigt bra att Johan Cullberg delar ut priser till psykiatrer för de får ju ofta oförtjänt kritik i media. Det gör att färre läkare specialiserar sig till psykiater, vilket drabbar patienterna negativt. Bäst vore det om alla ville bli psykiatrer. Jag tror att de svårast sjuka blir långsamt friskare hjälper också till att göra psykiatrin mer attraktiv och konkurrenskraftig. Beträffande TIPS-projektet i Norge hade Johan Cullberg för drygt 10 år sedan Paraply-projektet med lite liknande inriktning.

Du har inte rätt att posta kommentarer