För framtiden måste psykiatrin byta fokus mot psykiatrikercentrerad vård till teambaserad vård.

Appvård kan bli viktig för sjukdomshanteringen, som påminna om medicineringen, medicindosjustering samt upptäcka tecken på återfall.

ACT-team är viktiga bla för depåinjektioner och att fler får Clozapine.

Utbildning av personalen är viktig och att rätt vård finns.

Läs mer hos MD.