Engelska forskare har utvecklat en aminosyradryck Tyrodep, som kan förstärka effekten av antipsykotika vid schizofreni och mani.

Forskarna säger att den kan lindra biverkningarna som läkemedlen kan framkalla.

Aminosyrorna i drycken minskar nivåerna av dopamin i hjärnan.

För höga nivåer dopamin anses orsaka många av symptomen på maniska besvär.

Professor Goodwin, som leder forskningen stödd av Wellcome Stiftelsen säger: Konventionella antipsykotika kan användas för att kontrollera psykiska sjukdomar, som schizofreni och mani.

Emellertid kan biverkningarna göra att somliga blir tveksamma till att ta dem.

Drycken vi utvecklat, om den tas samtidigt som antipsykotika, har visat sig vara ett riktigt steg framåt.

Den kan vara både mer acceptabel för patienterna och hjälpa att minska oönskade biverkningar, som folk får av sin behandling.

Konventionella antipsykotika fungerar som en broms på dopaminproduktionen. Men det kan slutligen leda till att mer av dopamin bildas när systemet försöker överlista bromsen.

Professor Goodwin säger att det kan vara möjligt att kontrollera maniska tillstånd med drycken enbart, men mycket mer forskning krävs innan den behandlingen kan rekommenderas till patienter.

Kommentar:

Risken med drycken, som jag ser det är att den kanske kan ge negativa symptom och kanske förvärra dem. Intressant är naturligtvis att testa drycken på de som har positiva symptom, men dålig eller ingen effekt av antipsykotika.

Källa:

BBC News