Ofta anses tidig behandling av schizofreni minska eller stanna försämring, men en ny undersökning tyder på ingen skillnad i nedgång jämfört med de vars behandling startade senare.

Att tidig behandling tidigare verkat ge effekt beror på att de är unga och inte har varit sjuka länge.

Tidigare har sagts att ju kortare tid av psykos (DUP) desto bättre, men det är inte sant.

Läs mer hos MedicalXpress.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2020-02-15 18:42
Då behöver minsta möjliga dos provas ut.
Admin1
#1 Admin1 2020-02-15 18:30
En sak som nog inte testats, men som jag tror kan få god effekt är depåinjektioner till nyinsjuknade. Det borde minska psykoserna och kanske också behandlingsresistensen. Om behandlingsresistensen minskas får det stor betydelse. Idag 30 %.

Du har inte rätt att posta kommentarer