Ofta anses tidig behandling av schizofreni minska eller stanna försämring, men en ny undersökning tyder på ingen skillnad i nedgång jämfört med de vars behandling startade senare.

Att tidig behandling tidigare verkat ge effekt beror på att de är unga och inte har varit sjuka länge.

Tidigare har sagts att ju kortare tid av psykos (DUP) desto bättre, men det är inte sant.

Läs mer hos MedicalXpress.