Denna äger rum torsdagen 18/3 kl 10-15.30, och efterföljs som vanligt av årsmötet. Allt kommer ske över Zoom.

10.00-12.00
Svårbehandlad depression:

13.30-15.30
Svårbehandlad schizofreni

Läs mer hos Svenska Psykiatriska Föreningen.