Redan i dag har vi alla förutsättningar för att verkliggöra ett nytt digitalt synsätt på psykiatrisk vård, anser Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD).

Läs mer i Dagens Medicin.