Kvinnor med en schizofrenispektrumstörning (SSD) har en bättre klinisk profil än män i början av sin sjukdom men utvecklas till samma tillstånd under de första åren av  SSD.

Det finns fördelar att hämta inom olika områden inom den vård som idag erbjuds kvinnor med psykos.

En viktig punkt för förbättring är tidig upptäckt av kvinnospecifika tecken på en första episod av psykos, för att förkorta varaktigheten av obehandlad psykos, med snabb tillgång till tidig intervention.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt sexuell hälsa och till eventuell historia av barndomstrauma.

Antipsykotika kräver dosering och preparatval som är anpassade till den kvinnliga fysiologin som tar hänsyn till hormonella livsfaser som klimakteriet.

Att byta till prolaktinsparande mediciner kan gynna både mental och kroppslig hälsa.

Slutligen bör hormonersättningsbehandling övervägas för kvinnor i klimakteriet. Genom att tillhandahålla kvinnospecifik vård kommer kvinnor med schizofrenispektrumtillstånd att ha optimala chanser att klara sig bra.

Från Lancet Psychiatry. (betal artikel)

Du har inte rätt att posta kommentarer