Det senaste avsnittet av Socialstyrelsens podcast På djupet handlar om självvald inläggning (SI) inom psykiatrin.

Vilka utmaningar finns det med SI?

Och hur upplever patienterna och vårdgivarna SI?

Självvald inläggning (SI), lika ofta kallad för brukarstyrd inläggning (BI), är en relativt ny vårdform och metod inom psykiatrin där patienten ges en aktiv roll som medaktör.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Du har inte rätt att posta kommentarer