MCT för psykos är en kort behandling som kombinerar utbildning, lära sig försöka undvika tankefel och strategiundervisning men inte direkt mot psykossymptom.

Resultat från en metaanalys av 40 studier med mer än 1800 totalt deltagare med schizofreni visade att MCT var kopplat till minskningar av positiva symtom, inklusive hörselhallucinationer och vanföreställningar, såväl som negativa symtom, såsom socialt tillbakadragande.

Dessutom ledde MCT till förbättring av självkänsla och funktion, och alla fördelar var kvar upp till 1 år.

Läs mer hos Medscape.

En gratis MCT-app finns att läsa om här.

Du har inte rätt att posta kommentarer