Kopplingen mellan fysisk träning och psykisk hälsa är välbelagd.

På Huddinge sjukhus har man därför infört “braining” som en del av psykiatrivården.

En utmaning är dock att få patienter med depression och ångest att verkligen komma igång med sin träning, trots att man vet att det är bra och trots att de kanske fått träning på recept.

En annan utmaning är att om man trots allt tränar blir det för sällan.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

De båda forskarna berättar som sig själva

Forskare har funnit att personer med schizofreni har en annan tarmflora än psykiskt friska.

Dessutom om denna tarmflora planteras i tarmen hos möss fick mössen beteendeförändringar, som liknar schizofreni.

På mössen sågs förändringar i glutamat i hjärnan.

Det ger en ny behandlingsmöjlighet att förändra tarmfloran vid schizofren, vilket dagens behandling inte är inriktad på.

Läs med i MedicalXpress.. som har en intressant kort video om detta.

Michelle Nilsson från NSPH Skåne har lett Patientforum på avdelningen. Foto: Petra Haupt/Sveriges Radio

En ny vårdform inom psykiatrin i Lund har gjort det möjligt att ta hand om runt fyra gånger fler patienter med nästan samma personalstyrka

Dels sover patienterna hemma och är kvar i sin vardag.

Man kommer hit och får stöd utifrån behoven, och vi tittar på hur de ska kunna klara sig hemma.

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack Geta för tipset!

Bild: Yle/Niklas Fagerström

Från årsskiftet ger Åbo universitetscentralsjukhus psykiatrisk vård på distans.

Vården sker på samma vis som psykiatrisk vård på en mottagning, förutom att patienten kan sitta hemma.

- Psykiatri är det område inom medicinen som har störst potential att använda sig av distansmottagning, för det är jättesällan vi egentligen behöver röra vid patienten, förklarar Jesper Ekelund, som är verksamhetsområdesdirektör för psykiatrin vid Åbo Universitetssjukhus

Dessutom är det lättare för alla att dra nytta av det specialkunnande som finns inom psykiatrin i Åbo med experter inom bland annat psykoser, ätstörningar, barn- och ungdomspsykiatri.

Läs mer hos YLE.

Betakaroten omvandlas till vitamin A. Brist på vitamin A ger nattblindhet

Australiska forskare har upptäckt att en tredjedel med schizofreni har genetiska förändringar i 22 gener, som ingår i metabolismen och funktionen av vitamin A.

Vitamin A är viktig för god hälsa och viktig för nervutvecklingen, nervkontakter och plasticitet.

Forskarna tror att störningarna i vitamin A kan påverka uppkomsten av schizofreni och också sjukdomsförloppet och kognitiva besvär.

Läs mer hos University of Newscastle.

Efter att Tarja Puolakka behandlades för tre år sedan har hon mått mycket bättre. Foto: Carina Kämpe/Region Jönköping, Petra Levinson/Sveriges Radio

En ovanlig behandlingsmetod mot depression, som i dag bara finns i ett fåtal regioner, är på väg att införas på fler håll.

Behandlingen, som heter Transkraniell magnetstimulering (TMS), kommer snart erbjudas i hälften av landets regioner.

– Jag kände att jag fick krafterna tillbaka och började tänka mer positivt. De där jobbiga tankarna försvann och jag fick mer kraft att göra saker hemma, säger Tarja Puolakka.

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack Geta för tipset!

Hästassisterad terapi för personer med schizofreni har visat positiva effekter i vetenskapliga och internationellt publicerade studier.

Traditionella vård- och stödinsatser inriktas huvudsakligen på behandling av symtom och funktionsnedsättningar medan hästunderstödda aktiviteter i första hand fokuserar på deltagarnas möjlighet att utveckla sina förmågor och individuella intressen.

IFSAP Halmstad är en lokal förening inom Schizofreniförbundet.

Läs pressmeddelande från IFSAP Halmstad.

Pebbles Karlsson Ambrose

Förra våren blev jag ombedd av RSMH att skriva en text till en kommande bok. Där ville man berätta om hur vi brukare ser på psykiatrin och framtiden.

Det var ett intressant tema och jag ville vara lite positiv, ibland är det lätt att bara se det svåra och olika misslyckanden inom vård och omsorg.

Och visst är utmaningarna många, men vi måste ju ändå inse att vi är lyckligt lottade som bor i detta välfärdsland Sverige.

På en global nivå är ju svensk vård i toppklass jämfört med andra fattigare länder.

Läs mer i RSMHBloggen.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) innebär en fördröjd allvarlig stressreaktion efter svåra psykiska trauman, som tortyr, krig eller övergrepp, där det råder brist på evidensbaserad behandling att erbjuda.

I en aktuell randomiserad non-inferiority-studie jämförs två psykologiska behandlingar av PTSD.

Den etablerade metoden CPT (cognitive processing therapy) jämförs med den mer oprövade metoden WET (written exposure therapy).

WET går i korthet ut på att i en serie sessioner upprepat beskriva den egna traumatiska upplevelsen i text.

WET bör kunna vara ett attraktivt och kostnadseffektivt exponeringsbaserat behandlingsalternativ vid PTSD; för ökad valfrihet. WET är mindre personalintensiv och innebär, till skillnad från CPT, inte krav på patientinsatser mellan sessionerna.

Läs mer i Läkartidningen.

Ungefär 30 % av de med schizofreni har PTSD, vilket är drygt 3 gånger högre än normalt. PTSD ger bl.a mer symptom, inläggningar, missbruk och självmordsförsök. Symptomen förvärras genom ökad isolering, stress och överdriven vaksamhet. PTSD symptom kan förväxlas med hallucinationer och negativa symptom. Vid PTSD utan psykossjukdom kan också psykossymptom förekomma, vilket kan förväxlas med schizofreni. Läs mer här.