Norge har en socialpolitik som i stora delar är mer progressiv, experimenterande och patienttillvänd än den svenska.

I Norge skall t.ex. vårdgivarna sedan den första juni 2016 kunna erbjuda psykiatrisk vård utan medicin om patienten så önskar.

Läs mer hos Equal. Tack Carmen El Kebab för tipset!

En schweizisk behandlingsmetod för personer som försökt att ta sitt liv ska nu testas i bland annat Skåne.

Målet är att minska risken för självmord.

Läs mer hos P4 Malmöhus.

Norrtälje

Ett samarbete mellan vuxenpsykiatrin, socialpsykologin och beroendevården i Norrtälje kommun, med fokus på ickemedicinskt stöd, har satt igång.

– Samarbetet trampar upp nya stigar för patienten med fokus på stärkande individ- och gruppinsatser, säger Fokushusets enhetschef Isabel Andersson.

– De senaste årens forskning visar att hälsosamma beteenden, så som motion, sömn, tekniker som mindfulness och andra ickemedicinska insatser påverkar och förbättrar livskvalitet och hälsa.

Det känns roligt att vi nu kan utveckla och erbjuda sådana insatser för patienter inom psykiatri och beroende i Norrtälje.

Läs mer i Norrtelje Tidning.

Att ha en förälder med allvarlig fysisk sjukdom påverkar ett barns livssituation på många sätt.

Nu ska kuratorer på Akademiska sjukhuset utbildas i en strukturerad metod om hur man pratar med barnen som ett led i behandlingsprocessen och stöttar patienterna i föräldraskapet för att förebygga problem.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Den finska Open Dialogue behandlingen för nyinsjuknade är utarbetad av en finsk psykolog Jaakko Seikkula, som fick stor uppmärksamhet för 20 år sedan.

Enligt psykologen var resultaten väldigt goda, medan professorer i psykiatri var tveksamma.

Behandlingen handlar om samtal tillsammans med familjen, ökad delaktighet i behandlingen och hallucinationer diskuteras också.

Nu på Irland har sedan 2012 denna behandling använts på 134 persone och erfarenheterna är goda.

En dokumentär har gjorts om behandlingen.

Läs mer hos Irish Examiner.

 

Att drabbas av en psykossjukdom är svårt för både drabbade och anhöriga.

Sörmland är pilotlän i ett stort projekt där barnen är i fokus.

Genom ökad kunskap och stärkt nätverk, ska stödet bli bättre.

Läs mer i sn.se.

Nära 35 % av dem som fått den riktiga behandlingen upplevde en förbättring medan 9 % hos placebogruppen.

Att höra röster i huvudet är ett av symtomen vid schizofreni.

Nu kan franska forskare ha lyckats hitta den plats i hjärnan som kopplas till hallucinationerna — och funnit ett sätt att tysta dem.

Läs mer i Dagens Medicin.

Ett samtal om dagen innebär att heldygnsvårdspatienter varje dag erbjuds ett 30-minuters samtal med en vårdpersonal.

Syftet är att öka patienters delaktighet och ge en bättre struktur åt vården.

Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare, och Anna Carlsson, enhetschef på avdelning 25 på Norra Stockholms psykiatri, ledde projektet ”Ett samtal om dagen” som nu har införts på flera avdelningar.

Läs mer hos Norra Stockholms Psykiatri.

motion

Studien Fitforlife som genomfördes i Stockholm syftade till att genom fysisk träning öka funktionsförmågan hos unga personer drabbade av förstagångsinsjuknande i psykos.

Nu är studien avslutad, men träningen visade så goda resultat att den har blivit en del av verksamheten på mottagningen för förstagångsinsjuknade vid Norra Stockholms psykiatri.

Deltagarna tränade gratis en timme tre gånger i veckan under tolv veckor.

Preliminära resultat från studien visar förbättringar när det gäller social funktionsförmåga och kognitionen.

Läs mer hos Folkhälsoguiden. Tack Therese Boström för länken!