Överläkare Anders Hansen leder rörelse-Sverige

Anders Hansen, överläkare i psykiatri, berättar om den senaste vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa.

Han har skrivit boken "Hälsa på recept" och menar att fysisk aktivitet är det viktigaste man kan göra för sin hjärna.

Inspelat den 23 mars 2016 på Karolinska institutet, Stockholm.

Se på SVT Play.

Adlibris.se har Hälsa på recept.

Läs Viska:s Motion som medicin.

joggning

Har jogging, som är en slags flyktreaktion effekt mot akut ångest? Foto: Brandon Wiggins/Wikimedia CC SA-3.0

För att reda ut hur vi bäst ska hantera psykisk ohälsa med hjälp av fysisk aktivitet ska nu ett stort forskningsprojekt dra igång i Sverige.

Målet är att försöka bena ut vilka delar i den fysiska aktiviteten som är viktigast för att vår hjärna ska må bra.

Läs mer hos Vetenskapsradion. Tack Geta för tipset!

Stefan Einhorn   Simon Kyaga    Martin Schalling alla från Karolinska Institutet

Det är dags att Sverige nu tar del av den internationella utvecklingen och gör en omfattande satsning på att utveckla vård för tidig upptäckt och behandling vid schizofreni.

Både samhället och enskilda har mycket att vinna, ekonomiskt och när det gäller livskvalitet, skriver tre experter.

Läs mer i Svenska Dagbladet. En mycket bra och läsvärd artikel.

Autralien

Ett australiskt radioprogram handlar om psykoser hos unga, som kan orsakas av immunbrist eller autoimmunitet.

Symptomen skiljer sig från vanliga psykoser med synhallucinationer eller taktila hallucinationer.

Sömnbesvär kan finnas som liknar narkolepsi.

Behandlingen brukar vid immunbrist vara immunoglobulin G och immunhämmande läkemedel vid autoimmunitet.

15 unga har behandlats hittills med goda resultat.

Forskarna tror att 10 % av psykoserna hos unga kan ha sådana problem, men mycket forskning återstår. 

Lyssna på programmet hos ABCNet.au (15 min)

Olle Melander

Professor Olle Melander, som nu förstås misstänks vara köpt av Vattenverket. Foto: Christian Andersson 

När du presenterade er forskning före prisutdelningen, lät det som om ett ökat dagligt intag av vanligt vatten skulle kunna förebygga diabetes och hjärt–kärlsjukdom. Är det så?

– Ja mycket talar för det eftersom vasopressin stimulerar en ökad produktion av kortisol, och höga vasopressinnivåer kan därför ge en Cushingliknande bild med bukfetma, diabetes och hög risk för hjärt-kärlsjukdom.

Vi vet att ökat vattenintag kraftigt minskar kroppens sekretion av vasopressin, och ökat vattenintag hos de cirka 25 procent av befolkningen som har förhöjda vasopressinnivåer är därför en logisk behandling för att minska risken för uppkomst av typ 2-diabetes och hjärt–kärlsjukdom i denna grupp.

Vi har visat att behandling av försöksdjur med vatten ger radikala positiva effekter men 2017 skall försök göras på 800-1000 personer med förhöjt vasopressin.

Läs mer i Läkartidningen.

3 liter vatten max per dag. Viska:s Överdrivet drickande.

På amerikanska psykiatrikernas årsmöte redovisade psykiatern George Petrides om framgång med ECT (elchocker)-behandling, då antipsykotika inte ger effekt.

Effekterna kan vara dramatiska. Clozapine/Leponex har bara effekt hos 30 %, som inte får effekt av andra antipsykotika.

På en studie med 39 patienter gav Clozapine plus ECT effekt hos 70 %, varav 50 % fick symptomreduktion med 40 %. 

7 personer avbröt studien för de kände sig friska. Det negativa var att de som varit sjuka länge inte hade någon familj, som ville ta hand om dem, så de hamnade på sjukhus.

Läs mer hos MD.

jogging

En kvinna som tar aerobisk motion (som ger hjärtklappning)

Aerobisk motion  tillsammans med hjärnträning har potential att ge en lindrigare schizofreni särskilt om behandlingen ges till nyinsjuknade säger en  forskare om två nya studier.

I studien gavs kognitiv träning (typ minnesträning) och sedan socialkognitiv träning till en grupp nyinsjuknade i 10 veckor. En annan lika stor grupp fick dessutom 150 minuter aerobisk träning i veckan i dessutom. Hjärnträningen gav ingen förbättring i kognition, medan tillägget av aerobisk träning gav en signifikant förbättring.

En större studie gjordes i 6 månader på 32 nyinsjuknade fick hjärnträning och hälften fick dessutom också kraftig kroppslig träning. Forskarna blev förbluffade över resultatet. De med tillägg med kroppslig träning presterade 3 gånger bättre än andra gruppen i kognitionstester.

Forskarna anser att en nervtillväxtfaktor BDNF bildas vid träning och ger förbättringen i hippocampus genom att förbättra nervkontakterna. BDNF ökade med 35 % med de som fick motion, men inte alls vid hjärnträning.

Forskare hoppas att detta skall ge förbättrad arbetsförmåga och studieförmåga och öka chanserna till ett normalt liv.

Läs mer hos UCLA Newsroom.

 

Förändringar i viktiga gener kan visa på fyra tidigare okända former av schizofreni enligt en ny studie. De individer som hade förändringar i fyra gener var olika i symptom, IQ och andra sjukdoms drag. 

Troligen 30 % av de med schizofreni kan nu få en mer riktad behandling baserad på förändringar i dessa fyra gener. De fyra generna var alla inblandade i tillväxt och reglering av nerver i hjärnan.

Genen PTPRG gör att kontakten förbättras mellan nerver och genförändringar gav ganska allvarlig psykos och hade inlärningssvårigheter med sämre närminne. Här minnesträning vara bra.

Genen SLC39SA13 skötte zinktransport, som reglerar hur starka nervimpulserna blir. Gav stora kognitiva brister, låg utbildning och starkaste brister i känslor och motivation (negativa symptom det två sista). Här kan tillägg av zink vara bra.

ARMS/KIDINS220 har ett protein, som reglerar nervtillväxt. Gav nedsatt kognitiv förmåga, orsakad av nervcells förluster, men från en hög nivå innan. Här kan neuroprotektiva läkemedel vara bra.

TGM5 stabiliserar proteiner och gav mindre allvarliga symptom, men som barn hade de ofta ADHD. Träning för att öka nervhastigheten kan vara bra här.

Forskarna säger av dessa genetiska förändringar hade 70 % uppstått hos individen. De kan också komma från faderns sperma ju äldre han blir. 25 % av schizofrenin kan ha sådan orsak.

Läs mer hos EurekAlert.

Läs hela artikeln hos EBioMedicine

15 minuters kraftig motion per dag gavs i studien

En engelsk studie på nyinsjuknade i psykos visade att motion minskade hallucinationer och vanföreställningar med 27 %.

Hjärnfunktionen förbättrades också och en lätt minskning av kroppsvikten skedde.

Detta är den första studien på nyinsjuknade, men tidigare studier har visat på effekt på de som varit sjuka länge.

De nyinsjuknade fick 107 minuters kraftig motion i 10 veckor. Forskarna säger att motion är antagligen effektivast för de unga och om motionen ges tidigt.

Forskarna hoppas att motion skall kunna minska funktionshinder.

Läs mer hos Yorkshire Evening Post.