Sociala svårigheter förekommer vid schizofreni, autism och socialfobi och ger svårigheter att umgås med andra.

Det orsakar lidande för de drabbade.

EU-projektet AlterEgo utarbetar en ny rehabiliteringsmetod för sociala svårigheter via människoliknande robotar och avatarer, som bygger på att det går att umgås med något som liknar en själv.

Likheten kan vara till form, beteende eller rörelser.

Avatarer och en människoliknande robot används för att skapa dessa tre likheter i socail interaktion med patienten.

Det här är en ny typ av behandling av sociala svårigheter, men det finns redan socialfärdighetsträning t.ex kursen Ett självständigt liv.

Läs mer hos AlterEgo.

Harvard Universitet

Harvard Universitetet - ett av världens bästa

Nya bevis för utvecklingen, utmärkande drag hos de med tidiga tecken på psykos och schizofrenins sjukdomsförlopp under lång tid ger hopp om nya behandlingar och möjligheter att förebygga schizofreni.

The Harvard Review of Psychiatry har ett temanummer om detta som kan läsas gratis på nätet och artiklarna handlar om:

Schizofreni är en sjukdom med dålig kontakt i hjärnan, där gener kan bidraga.

Identifiera unga med tidiga tecken på psykos för att kunna förhindra eller fördröja schizofreni.

Risk för föräldrar med schizofreni vars barn har en ökad risk för inte bara psykossjukdom utan också ångest/depression samt andra psykiska besvär. Det är lätt att tidigt förutse vilka barn, som kommer att få risk för psykiska besvär.

Kognitiv rehabilitering (minnesträning), B-vitaminer och omega-3 kan ha effekt mot tidiga tecken på psykos och därmed kan kanske förhindra att schizofreni utbryter.

Läs mer i EurekAlert.

 

clown

En variant av svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskratta

Ett projekt där clowner har interagerat med vuxenpsykiatriska patienter i Västervik ska nu utvärderas.

Läs mer i Dagens Medicin.

peer support

Peer betyder kamrat eller jämlike. Här en peer support grupp i kulspel

Stockholms stad öronmärker 1,3 miljoner kronor till den första satsningen i huvudstaden på peer support.

Tio personer ska utbildas till professionella kamratstödjare inom den kommunala socialpsykiatrin.

Läs mer hos NSPH.

 

Farorna med stillasittande, som ökar risken för diabetes, hjärt-kärlsjukdom och cancer har uppmärksammats på senare år.

Nu visar en studie att stillasittande och brist på fysisk aktivitet kan försämra kognitionen.

De som är stillasittande mycket i 20-årsåldern fungerar sämre kognitivt 25 år senare.

Särskilt dåligt presterar de som både är stilla mycket och sitter minst tre timmar per dag framför tv:n.

Läs mer hos Läkartidningen.

TMS

TMS behandling, där magnetfältet kan få olika frekvens - mot röster används 1 MHz

Cochrane har gjort en utvärdering av de studier (totalt 1500 patienter), som finns om magnetfältsbehandling (TMS) mot schizofreni.

Temporoparietala kortex anses vara center för hallucinationer och TMS mot denna region hade begränsade bevis för effekt mot röster och positiva symptom jämfört med placebo.

Tidigare har TMS mot prefrontala loben i en metaanalys påvisat effekt mot negativa symptom, men i denna metaanalys sågs ingen effekt.

Kvalitén på studierna varierade mellan låg till mycket låg.

Det finns ännu inte tillräckligt bevis för att använda TMS mot schizofreni i vården.

Läs mer hos The Mental Elf.

smör

Forskare i Australien har upptäckt att om möss får en ketogen diet, som LCHF,  rik på fett, men har lite kolhydrater, så minskar mössens beteende, som liknar schizofreni.

Dieten fungerar genom att tillföra annan energi till hjärnan i form av ketonkroppar och därför fungerar den bättre än med den vanliga sockerenergin eftersom ämnesomsättningen är störd i hjärnan.

Den mesta energin skall komma från fett, som smör, lax och ost. Forskarna skall nu testa dieten på ett annat försöksdjur innan kliniska studier görs. 

Läs mer hos Cairns Post.

Yale

Yale Universitetet, som studien kommer ifrån

Att ge intensiv behandling åt nyinsjuknade efter första psykosen är ekonomiskt lönsam och ger förbättringar och bättre livskvalité visar en studie från Yale i USA.

Tidigare har intensiv behandling bara getts till de sjukaste, men denna studie visar att för nyinsjuknade förbättras relationer, arbete, studier och allmänt välbefinnande.

Tidigare har studier visat att nyinsjuknade får mindre symptom av bättre medicinering,  familjeutbildning, självhjälpsbehandling, arbetsrehabilitering och studiehjälp, men det var okänt om behandlingarna förbättrar livskvalité och om de är kostnadseffektiva.

Denna studie visar att förbättringarna i livskvalitë är värda den ökade kostnaden på 27 %. 

Läs mer hos Yale News.

Läs artikel i New York Times.

Ett forskningsprojekt pågår i Norge, där elstimulering på utsidan av huvudet sker nära hjärnans språkcentrum, som är överaktivt vid schizofreni.

Det är även överaktivt om det är tyst och ingenting hörs.

Tidigare studier har givit goda resultat bl.a en patient slapp röster i 3 månader efter behandlingen.

Eftersom rösterna inte försvinner hos alla finns behov av ytterligare verksamma behandlingar. Metoden kallas för tDCS. Denna kliniska studie kostar 10 miljoner norska kronor.

Läs mer hos NRK.