Att Nobelpristagaren Arvid Carlsson ligger bakom två nya antipsykotika som håller på att testas kliniskt är ganska känt.

Men få känner till att Nobelpristagaren Eric Kandel har en Nikotin alpha-7 receptor stimulerare som snart skall påbörja kliniska tester mot schizofreni.

Det är alltså en helt ny verkningsmekanism.

Läs mer på hans företags hemsida Memory Pharmaceuticals.

Du har inte rätt att posta kommentarer