Ett stort framsteg.

Idag får 15 % ingen effekt av antipsykotika.

Finska forskare har funnit att epilepsimedlet lamotrigin (Lamictal) kan ge effekt hos personer som ej fått effekt av klozapin (Leponex).

34 patienter, som ej fått effekt av Leponex, fick förutom Leponex ett tillägg av Lamictal som gradvis ökades till 200 mg/dag.

Prövningen var en dubbel-blind placebokontrollerad 12 veckors cross over studie.

Lamictal reducerade kraftigt positiva symptom hos alla patienter, men påverkade ej negativa symptom.

Detta är första gången, som en kontrollerad studie har visat på en effektiv behandling för personer, som ej fått effekt av Leponex.

Lamactal verkar i hjärnan genom att hämma glutamat frisättningen och den tros nu vara stegrad vid svårartad schizofreni.

Kommentar:

Utan tvekan är detta ett genombrott, eftersom det har varit ett stort problem att c:a 15 % inte fått effekt alls av Leponex och därmed av antipsykotika. Det krävs dock fler större och längre studier innan effekten kan helt säkerställas. Ur samhällets synpunkt är det viktigt att de svårast sjuka får en förbättrad behandling, eftersom 20 % står för 80 % av samhällets kostnader för sjukdomen.

Viktigt är att ha i åminnelse att om ingen effekt av antipsykotika fås, kan det vara ett tecken också på att diagnosen kan vara fel. Tidigare studier har visat att ungefär 5 % av schizofrenidiagnoserna var felaktiga. Det finns också en epilepsiform temporallobsepilepsi, som kan ge symptom, som liknar schizofreni.

Källa:

Tiihonen J, Hallikainen T, Ryynanen GP
Lamotrigine in clozapine-resistant schizophrenia: a randomized placebo-controlled cross-over trial.
Program and abstracts of the 15th European College of Neuropsychopharmacology Congress; October 5-9, 2002; Barcelona, Spain. Abstract P.2.019.

Du har inte rätt att posta kommentarer