Studie klar på 10 patienter för ett dopaminstabiliserande antipsykotikum utvecklad av Nobelpristagaren Arvid Carlsson. En ny typ av antipsykotikum, en dopaminstabiliserare OSU 6162 har utvecklats av Nobelpristagaren Arvid Carlsson och hans grupp. Den kan normalisera dopaminnivåerna i hjärnan genom sänka förhöjda nivåer och öka för låga nivåer.

En säkerhetsstudie på 10 patienter har avslutats i Uppsala. Sex av patienterna hade en allvarlig form av sjukdomen,som krävde institutionsvård och hade mycket dålig effekt av antipsykotika.

I 5 dagar fick de både antipsykotikum och OSU 6162. 50 % förbättrades under denna korta tid, vilket är ovanligt snabbt. Ingen ökning av negativa symptom noterades utan istället sade många att de kände sig bättre och märkte mindre ångest och rastlöshet. En patient fick medlet i 4 månader och kände under den tiden också förbättring av ångest och rastlöshet.

Resultaten är lovande. De talar för att den nya behandlingsprincipen kan hjälpa till att korrigera störningar i hjärnan som sjukdomen och ibland medicineringen mot den orsakar, säger Tommie Lundberg, läkare vid Psykiatriska kliniken och Uppsala universitets kliniska forskningscentrum i Västerås.

Samtidigt säger han att studien är liten och att det krävs fler och utökade prövningar på patienter innan det är möjligt att avgöra om OSU 6162 kan bli ett effektivt och säkert läkemedel i rutinbehandlingen av patienter med schizofreni.

Pharmacia som har rättigheterna till detta läkemedel har ännu inte beslutat om studierna skall fortsätta. Förutom OSU 6162 har Arvid Carlsson utvecklat ett liknande läkemedel ACR 16, som har en del ytterligare fördelar. ACR 16 kommer att testas på patienter i Sverige senare i år. Om 5 år eller något längre kan dopaminstabiliserare finnas på apoteken enligt Arvid Carlsson.

Kommentar:

Detta är en helt ny typ av antipsykotikum skilt från neuroleptika, som blockerar dopamin. Detta läkemedel normaliserar nivåerna av dopamin i hjärnan, vilket är perfekt vid schizofreni, då dopaminet tros vara både för högt och för lågt i skilda delar av hjärnan. Teoretiskt borde dopaminstabiliserare ge bättre effekt mot negativa symptom och inga extrapyramidala biverkningar. Denna studie är väldigt kortvarig och liten, men visar att kortsiktigt så har inga allvarliga biverkningar setts och effekten verkar komma snabbare.

Källa:

Uppsala Nya tidning

Du har inte rätt att posta kommentarer