Forskning har visat att en aminosyradryck kan snabbt minska symptomen på akut mani.

Drycken består av grenade aminosyrorna valin, isoleucin och leucin, men saknar fenylalanin och tyrosin. Detta minskar mängden tyrosin i hjärnan och därmed dopamin, som orsakar manin antar man.

25 personer med mani fick slumpmässigt näringsdryck (60 g) eller placebodryck varje dag i en vecka förutom annan medicin.

På första dagen efter 6 timmar reducerades manisymptomen för de som fick näringsdryck med 90 poäng medan placebodrycken bara hade en reduktion på 30 poäng.

De som fick näringsdrycken hade en positiv effekt av behandlingen en vecka efter det att behandligen avslutats. Dessutom fler av de som fick näringsdryck skrevs ut före dag 15 än de som fick placebodryck.

För att se om effekten kvarstår även under längre tid måste ytterligare studier på över en vecka göras.

Kommentar:

Väldigt intressant, men fler studier krävs. En dylik behandling kan ges på svenska sjukhus, eftersom apoteken kan tillverka sådan näringsdryck, som inte kräver något tillstånd från Läkemedelsverket. Dylik behandling kan också vara tänkbar vid schizofreni, som inte får effekt av antipsykotika och där det inte finns påtagliga negativa symptom. En näringsdryck kan möjligen förvärra negativa symptom, eftersom låga dopaminnivåer tros kunna förorsaka det i vissa delar av hjärnan. En sådan här studie väcker naturligtvis också frågan i vilken utsträckning dieten kan påverka det psykotiska sjukdomsförloppet.

Källa:

A. Scarnà, H. J. Gijsman, S. F. B. Mctavish, C. J. Harmer, P. J. Cowen, och G. M. Goodwin
Effects of a branched-chain amino acid drink in mania
The British Journal of Psychiatry 182: 210-213 (2003)

Du har inte rätt att posta kommentarer