Forskare på Sahlgrenska sjukhuset har framkallat en schizofreniliknande sjukdomsbild hos råttor med hjälp av ett läkemedel.

Sedan har de testat två nya antipsykotikakandidater ACR16 och OSU6162 på råttorna och visat att dessa läkemedel också normaliserade råttornas sociala förmåga.

Läs mer på www.uni-protokolle.de. ACR16 och OSU6162 är de antipsykotika, som Nobelpristagaren Arvid Carlsson har forskat fram. De liknar nog Abilify och är dopaminstabiliserare.

Du har inte rätt att posta kommentarer