Idag har alla antipsykotika ungefär samma verkningsmekanism via blockad av dopamin-2-receptorerna.

Nu börjar det utvecklas antipsykotika, som verkar på ett annat sätt, vilket ger hopp hos många, eftersom idag får 70 % otillräcklig effekt av antipsykotika vid schizofreni.

Ett nytt läkemedel inhiberar nedbrytning av transmittorn N-acetylaspartylglutamat (NAAG), som aktiverar en receptor, som reducerar schizofrenilikt beteende i vissa djurmodeller.

I en djurmodell för schizofreni var detta läkemedel effektivt. Läkemedlen kallas för NAAG peptidashämmare.

En stimulerare av en subtyp av nikotinreceptorer, 7nAChR kan kanske vara effektivt mot kognitiva brister vid schizofreni, som bl.a nedsätter arbetsförmågan.

Behandling av möss med PCP, som framkallar schizofreniliknande symptom minskade 7nAChR receptorerna i hjärnan och stimuleraren 7nAChR kunde minska kognitiva bristerna hos mössen.

En nyupptäckt receptor för serotonin (5-HT7) kan vara viktig för att förstå vissa aspekter av schizofreni.

Sensorisk input processning, som ofta är störd vid schizofreni och blockering av denna receptor hos möss minskar denna störning.

Atypiska antipsykotika kan utöva en del av sin effekt via blockad av denna receptor.

Ytterligare studier av denna receptor kan leda till mer specifika och bättre mediciner mot schizofreni.

Läs mer på Biology News Net.

Du har inte rätt att posta kommentarer