En helt ny typ av antipsykotika verkar ha upptäckts även om försök ännu enbart har gjorts på försöksdjur.

Den nya typen verkar via muskarinerga acetylkolinreceptorer och har effekt närmare bestämt på M4-receptorerna. M4-receptorerna verkar påverka både dopamin och glutamat i hjärnan, vilka är påverkade vid schizofreni.

Läs mer på Nature Drug Discovery.

Du har inte rätt att posta kommentarer