schizofreni

Ett nytt antipsykotika Fanapt, som innehåller iloperidon har blivit godkänt för användning i USA. Fanapt skall inte ge viktökning.

Läs mer på MedPageToday.

Du kan läsa mer om Fanapt i Wikipedia.

Du har inte rätt att posta kommentarer