schizofreni

En intressant artikel om det nya antipsykotikat asenapin, som redan finns i USA.

Intressant är också diskussionen om antipsykotika i allmänhet och att det nog krävs antipsykotika som verkar på helt nya sätt för att vi skall få preparat bättre än Leponex.

Läs mer på Nature Drug Discovery.

Du har inte rätt att posta kommentarer