Ett isländskt företag har utvecklat hämmare av enzymet fosfodiesteras-4 (PDE4), som ger mindre biverkningar, men ändå bra effekt i djurmodeller.

Sådana hämmare kan användas mot kognitiva symptom vid schizofreni, där det idag nästan helt saknas läkemedel med effekt.

Läs mer på Physorg.

Du har inte rätt att posta kommentarer