Ett stort problem är att c:a 20 % inte får effekt av neuroleptika och även Leponex. För dessa personer har ingen läkemedelsbehandling funnits mot positiva symptom, vilket är problematiskt.

Narkosmedel Ketamin kan framkalla schizofreni-liknande symptom hos normal personer, som kan blockeras av glutamatblockeraren Lamictal. Lamictal används normalt mot epilepsi.

Därför har Lamictal testats hos personer med schizofreni i kombination med atypiska neuroleptikat Leponex. 34 inlagda personer med schizofreni och utan effekt av neuroleptika ingick i en dubbelblind, placebokontrollerad 14 veckors cross-over prövning, där 200 mg Lamictal per dag gradvis lades till Leponex.

Lamictal reducerade positiva symptom med 30 % och andra psykopatologiska symptom med 40 %, men hade ingen effekt på negativa symptom.

Detta är första beviset från en noggrann prövning av en effektiv läkemedelsbehandling i behandlingsresistent schizofreni och tyder på att både positiva och allmänna psykopatologiska symptom vid schizofreni kan kontrolleras av ett läkemedel, som inte är en dopaminblockerare. Det är i linje med att en ökad glutamat nervtrafik bidrar till positiva symptom vid schizofreni.

Kommentar:

Utan tvekan ett genombrott och en stor nyhet. Ytterligare och längre studier krävs för att säkerställa effekten och eventuella biverkningar av kombinationen. Troligen kommer detta att prövas ganska omgående i landet, eftersom Lamictal finns sedan länge tillgängligt att skriva på recept.

Källa:

Jari Tiihonen, Tero Hallikainen, Olli-Pekka Ryynänen, Eila Repo-Tiihonen, Irma Kotilainen, Markku Eronen, Päivi Toivonen, Kristian Wahlbeck och Anu Putkonen
Lamotrigine in Treatment-Resistant Schizophrenia: A Randomized Placebo-Controlled Cross-Over Trial
Biological Psychiatry under publicering

Läs också: Epilepsimedin förstärker effekt

Du har inte rätt att posta kommentarer